Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Vaateputiikki Heidilyn henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.05.2018. Viimeisin muutos 25.05.2018.1. Rekisterinpitäjä

Vaateputiikki Heidily, TURKU

asiakaspalvelu@vaateputiikkiheidily.com2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Vaateputiikki Heidily, asiakaspalvelu@vaateputiikkiheidily.com3. Rekisterin nimi

Yrityksen tilausrekisteri4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin tilauksen toimitusta ja laskutusta varten.

Tietojasi käytetään ainoastaan toimituksen toimittamiseen sekä laskutukseen.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön

nimi, yhteystiedot (puhelinnumero,

sähköpostiosoite, osoite),verkkoyhteyden

IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot

tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut

asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot
6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm.

www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse,

sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista

ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta

säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin

kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.


Henkilötietoja voidaan luovuttaa mahdollisesti laskun perintään liittyen suomalaiselle perintätoimistolle.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä

noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät

tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään

Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta

tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii

siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja

muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja

käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta,

joiden työnkuvaan se kuuluu.9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa

rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen

tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli

henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin

oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan

henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n

tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden

kuluessa).10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien

henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi").

Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan

henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n

tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden

kuluessa).